Opinionsbildarnätverket

Är du intresserad av att vara med i ett nätverk kring opinionsbildning och påverkansarbete? Nätverket vänder sig till dig som leder och bedriver opinions- och påverkansarbete?

Nätverket vänder sig till dig som leder och bedriver opinions- och påverkansarbete. Rollerna kan variera, exempel på roller kan vara kommunikationsstrateg, samhällspolitisk chef, politiskt sakkunnig eller opinionsansvarig. Det som förenar målgruppen är intresset av att utbyta erfarenheter och kunskap kring samhällspolitiskt arbete, påverkan och opinionsbildning eller hur bäst arbetar med sakkunnigutlåtanden och utredningar i sitt uppdrag.

Nätverkets profil utvecklas och bestäms av de som deltar i nätverket. Ibland bjuder vi in externa föreläsare, som aktuella forskare eller politiker eller journalister som ger sina perspektiv på organisationers opinions- och påverkansarbete. Andra gånger tar vi del av nätverkets egna erfarenheter av lyckade eller mindre lyckades påverkansprojekt.

Form

Nätverkets träffar syftar till att utveckla kompetensen hos deltagarna samt att skapa förutsättningar för förbättrad verksamhet i den egna organisationen utifrån ett strategiskt perspektiv. Vi lär av varandra och tar del av extern kompetens när det behövs.

Nätverket träffas 4 gånger per år i form av tretimmarsmöten, förmiddag eller eftermiddag. Nätverket består av cirka 20 personer.

Kostnad

Kostnaden för att vara med i nätverket under ett år är 4 000 kr för partners i Ideell Arena och 7 200 kr för övriga organisationer.

Nätverkets ekonomi bygger på att deltagarna faktureras en årlig avgift. Denna avgift används för att ersätta processledare, inbjudna föreläsare, inköp av litteratur och övriga kostnader. Kostnaden för nätverket beror på antalet träffar och om de sträcker sig över halvdag eller heldag.

Processledare

Peter Moilanen är sedan 2019 anställd på studieförbundet NBV och chef för den tankesmedjeliknande verksamheten inom nätverket Narkotikapolitiskt Center, NPC. Han nås på peter.moilanen@nbv.se.

Han har erfarenhet av opinionsbildning de senaste 20 åren på strategisk och operativ nivå. Detta sedan han även varit såväl generalsekreterare som alkohol- och narkotikapolitiskt ansvarig på IOGT-NTO samt startat upp organisationens verksamhet i Bryssel.

I nätverket har han varit med i två omgångar med en mellanperiod i GS-nätverket och han har alltid trott på nätverkets kraft att bolla enskilda problem som ofta visar sig innehålla erfarenheter viktiga för hela nätverket. Samtidigt knyts kontakter och band som ger lösningar för mycket annat.

Vill du gå med i nätverket?

Välkommen att höra av dig till Karin Forsberg på Ideell Arenas kansli;
karin.forsberg@ideellarena.se eller 070-338 26 26.

***

Nätverkets processledare är Peter Moilanen. Kontakta honom via peter.moilanen@nbv.se.