Ordförandenätverket

Vill du kontinuerligt träffa andra ordföranden vid kortare träffar för erfarenhetsutbyte är det här ett nätverk för dig. Nätverket erbjuder erfarenhetsutbyte och därigenom möjlighet till utveckling av roll och uppgifter med hjälp av samtal med kollegor men även inbjudna föreläsare.

Nätverken och dess deltagare, är en viktig del när det gäller att fördjupa Ideell Arenas profil som ett spjutspetsforum för ledande tjänstemän och förtroendevaldas diskussion om kunskaps- och ledarutveckling. Nätverkets profil utvecklas och bestäms av de som deltar i nätverket.

Form

Nätverkets träffar syftar till att utveckla kompetensen hos deltagarna samt att skapa förutsättningar för förbättrad verksamhet i den egna organisationen, främst utifrån ett strategiskt perspektiv. I samtalen tjänar övriga deltagare i gruppen och externa resurser som kvalificerade rådgivare.

Nätverket träffas 4-6 gånger per år i form av tvåtimmarsmöten förlagda på för- eller eftermiddag. De unika problemställningarna i sektorn är naturliga utgångspunkter. Temana sätts ibland utifrån gruppens egna funderingar vid bordet och är i bland förplanerade.

Kostnad

Nätverket ingår i partnerskapsavgiften. Nätverket är enbart öppet för ordförande i Ideell Arenas partnerorganisationer.

Exempel på teman som diskuteras

  • Det ideella ledarskapets särart och mervärde inom idrottsrörelsen.
  • Rollfördelningen mellan nationellt och lokalt. Hur skapar vi gemensam identitet?
  • Lappa och laga i förhållande till utveckling, att skapa tid för utvecklingsarbetet.
  • Rollfördelning mellan förtroendevalda och tjänstemän.

Vill du gå med i ordförandenätverket?

Välkommen att höra av dig till nätverkets processledare Erik Sjöstrand på erik.sjostrand@ideellarena.se, 073-843 11 76.

Vill du gå med i nätverket?

Välkommen att höra av dig till Karin Forsberg på Ideell Arenas kansli;

karin.forsberg@ideellarena.se eller 070-338 26 26