Partnerskapsavgift

Här kan du läsa mer om aktuell avgift för partnerskap i Ideell Arena.

Avgiftsmodellen bygger på 2 delar:

  • Första året som partner betalas en avgift på 15000 kronor.
  • Till grund för insatsen efter år 1 betalas en avgift som baseras på omsättningen i föregående års redovisning, och på det aktuella prisbasbeloppet.

Basbelopp år 2024: 57 300 kr

Avgift 2024

Omsättning 0-3 miljoner: 8 595 kronor (15 % av basbeloppet)

Omsättning 3-10 miljoner: 14 325 kronor (25 % av basbeloppet)

Omsättning 10-30 miljoner: 22 920 kronor (40 % av basbeloppet)

Omsättning 30-50 miljoner: 28 650 kronor (50 % av basbeloppet)

Omsättning 50-100 miljoner: 34 380 kronor (60 % av basbeloppet)

Omsättning 100-200 miljoner: 40 110 kronor (70 % av basbeloppet)

Omsättning 200-500 miljoner: 54 435 kronor (95 % av basbeloppet)

Omsättning 500- miljoner: 68 760 kronor (120 % av basbeloppet)