Energiskt och lekfullt med ny grafisk profil

Ideell Arenas nya webbplats och övrig kommunikation bygger på en ny grafisk identitet som utvecklats av byrån 2typer. Ideell Arena diskuterade med formgivarna Moa Schulman och Sepidar Hosseini om hur arbetet har gått och vad den nya profilen egentligen kommunicerar.

Hej Moa och Sepidar! Nu är vi äntligen i mål med den nya grafiska profilen. Vad kommunicerar den grafiska profilen enligt er?
– Målet med utvecklingen av Ideell Arenas visuella identitet har varit att ta ett mer strategiskt grepp om hur Ideell Arena syns utåt. Vi har förflyttat den visuella kommunikationen från ett aningen formellt uttryck till ett mer energiskt och uppdaterat formspråk. Men vi har valt att bibehålla ett bärande element, den diagonala ovalen, som länge använts i logotypen som en symbol för ”arenan”. I vår omtagning är leken med denna symbol central, förklarar Sepidar Hosseini.
– Ideell Arena kan ses som ett samarbete mellan idéburna organisationer och fungerar som en mötesplats för erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande i syfte att främja utvecklingsarbete. Organisationen har många förgreningar inom civilsamhälle och akademi i syfte att bland annat bygga broar mellan akademi och ledare, teori och praktik. Därför har vi frångått en statisk representation av ”arenan” för att istället skapa mångfaldiga versioner av den, tillägger Moa Schulman.

Hosseini och Schulman utgick från ledord så som “Spets och bredd”, “angeläget och energiskt”, “passion och djup kunskap” samt “enkelt och tillgängligt” för att kommunicera Ideell Arena. Färgvalen har varit ett resultat av detta. Orange för entusiasm och energi, grönt för framsynthet och utveckling, lila för kunskap och angelägenhet, blått för trovärdighet och stabilitet.

Vad var roligast i processen med att ta fram profilen?
– Det är alltid roligt och utmanande att ta ett helhetsgrepp om en organisation och dess kommunikativa idé! Framförallt var det kul att omformulera profilen till en organisation med en så pass lång historia med djupa rötter i civilsamhället. Man blir ödmjuk inför det upparbetade visuella språket och vill revidera varsamt men ändå modigt, menar Schulman.
– I våra samarbeten tar vi ofta fram ledord som sedan får vägleda våra formbeslut genom processen. Att ringa in vad Ideell Arena är och vill vara tillsammans med er och varandra har varit intressant. Vi har känt en tillit i processen som har skapat högt i tak och gjort projektet väldigt lustfyllt och experimenterande, förklarar Hosseini.

Vad kännetecknar en bra grafisk profil? Vilket är det vanligaste misstaget organisationer och företag gör?
– En bra grafisk profil genomsyrar på ett otvunget sätt hela formspråket, den är som ett språk som alla delar av organisationen kan tala flytande. Den är inte enbart snygg, det viktiga är att den är ändamålsenlig. Det första och största misstaget brukar vara att man inte har gjort ett gediget förarbete där man analyserat sina behov ordentligt. En bra visuell identitet ska ju korrespondera med de behoven, annars blir den bristfällig eller till och med oanvändbar och överflödig. Sedan är det ju viktigt att den är tydlig, tillgänglig och användarvänlig. Profilen måste också vara smidig att upprätthålla i löpande produktion för att det inte hela tiden ska krävas att man gör avsteg från den. En bra grafisk profil känns igen över tid och plattformar, avslutar Hosseini.

2typer består av Sepidar Hosseini och Moa Schulman. Byrån arbetar brett med uppdragsgivare inom kulturområdet, men även civilsamhället.

Fotograf: Inka Lindergård