Kunskapskonferens 2024

Varmt välkommen till årets Kunskapskonferens om det civila samhället. Ett årligt event där aktuell forskning som rör det civila samhället presenteras. Årets tema: AI och civilsamhället: utmaningar och innovativa lösningar

Konferensen syftar till kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte mellan forskning/akademin, offentlig sektor och civilsamhället. 

Årets tema handlar om AI och civilsamhället: utmaningar och innovativa lösningar och tar upp frågor kring utmaningar och möjligheter som AI utvecklingen innebär för samhället och civilsamhället, samt främjar en ökad kunskap kring detta aktuella ämne. 

Vi kommer bland annat diskutera hur AI påverkar civilsamhällets förutsättningar, roll och mervärde, från att stärka demokratiska processer till att öka tillgängligheten till tjänster och resurser. Konferensen syftar även till att resonera om de organisatoriska förutsättningarna som krävs för att lyckas och praktiskt utforska metoder och material för att höja AI-mognaden samt utbyta erfarenheter.

Konferensen är ett samarrangemang mellan MUCF, Ideell Arena, Vetenskapsrådet och Sveriges kommuner och regioner (SKR) och vänder sig till tjänstepersoner, beslutsfattare och förtroendevalda inom offentlig sektor och det civila samhället.

Passa på att ta del av föreläsningar och samtal med forskare såväl som praktiker från både det offentliga och civilsamhället! Läs mer om programmet via denna länk.

Konferensen är kostnadsfri. 
Obs! Anmälan är bindande men kan vid behov ersättas av annan person. 

Datum/tid:  – 

Plats: digital via Zoom

Anmälan: Anmäl dig till Kunskapskonferensen här