Nya processledare i Ideell Arenas nätverk

Två av Ideell Arenas nätverk har nyligen fått nya processledare. Opinionsbildarnätverket leds numera av Peter Moilanen (t.v.), från studieförbundet NBV och chef för Narkotikapolitiskt Center, NPC. Samtidigt är Erik Albenius (t.h), auktoriserad revisor och rådgivare på PwC med inriktning på den ideella sektorn, ny processledare för Nätverket för strategisk ekonomistyrning. – Det är glädjande att vi fått in två kompetenta processledare från våra samverkanspartners. Det visar inte minst hur fint Ideell Arenas partnerskap och våra utökade nätverk fungerar, där alla bidrar i utvecklingsarbetet, säger David Gustafsson, verksamhetsutvecklare på Ideell Arena med ansvar för nätverken.

Ideell Arena har 17 pågående nätverk på olika teman där olika aktörer i ledande positioner får möjlighet att dela erfarenheter och ta del av relevant forskning om den ideella sektorn. 

Nätverket för strategisk ekonomistyrning vänder sig till dig som är ekonomichef, controller, administrativ chef, eller högste chef i en organisation utan ekonomichef. Processledare för nätverket är Erik Albenius som i sin roll på PwC bland annat ansvarar för de interna årliga aktualitetsutbildningarna för medarbetare som är specialiserade mot ideell sektor. 

En annan verksamhet med ny processledare är Opinionbildarnätverket som riktar sig till aktörer som leder och bedriver opinions- och påverkansarbete. Peter Moilanen som leder nätverket har en flera decennier lång erfarenhet av opinionsbildning på strategisk och operativ nivå, bland annat i egenskap av tidigare generalsekreterare på IOGT-NTO.

Är du intresserad av att gå med i något av Ideell Arenas nätverk? Vi har flertalet lediga platser i dagsläget. Välj ett nätverk här för mer information om hur du kan gå med! 

Ideell Arena vill också rikta ett tack till Mattias Hjelmberg och Ola Segnestam Larsson för deras tid som processledare. 

Skrivet av Ekim Caglar.