Om personuppgifter

För att möjliggöra verksamhet och kommunikation i Ideell Arena samlar vi in och hanterar personuppgifter. I Ideell Arenas integritetspolicy finns mer information om hur, när och varför detta görs. Frågor hänvisas till info@ideellarena.se.