Styrelsens ansvar och roll för ett hållbart innovations- och förnyelsearbete i ideell sektor

År 2018 till 2020 studerade Truls Neubeck, tidigare verksamhetschef på Ideell Arena, och Markus Kallifatides, Handelshögskolan i Stockholm hur styrelsearbetet i ideell sektor antar olika roller av kontroll, möjliggörande och navigerande när det kommer till frågor om förnyelse och innovation.

Projektet Styrelsens ansvar och roll för ett hållbart innovations- och förnyelsearbete i ideell sektor arbetades fram i samverkan med Ideell Arena och genomfördes vid Stockholm School of Economics Institute for Research, SIR. Det centrala innehållet bestod av ett interaktivt utvecklingsarbete i medverkande styrelser, en litteraturstudie och en empirisk studie.

– Med det interaktiva forskningsupplägget har projektet inneburit en fantastisk möjlighet att få insyn i de vanligtvis slutna forum som styrelsemöten innebär. Tillsammans med medverkande organisationer har vi lyckats få syn på hur styrelseledamöter till synes omedvetet använder kontrollerande, möjliggörande och navigerande roller utifrån tidigare erfarenheter. Förutom att detta ofta leder till att den kontrollerande rollen dominerar, innebär det även svårigheter för styrelser att gå från en samling individer till en väl fungerande grupp. När det handlar om förnyelse och innovation betyder detta att nödvändig eller önskad förnyelse spänner upp styrelsen mellan medlemsrörelse och de kompetenser och resurser som finns hos anställda på kansliet, säger Truls Neubeck.

Lärdomar från projektet sammanfattades i två rapporter och en liten skrift med frågor och material som alla ideella styrelser kan använda sig av om de vill arbeta med detta:

82 frågor för att få syn på ert styrelsearbete

Board work for innovation_Two cases of interactive research in Swedish civil society organizations

Boards and Innovation in non-profit organizations_A Sense-Making Reading

Projektet utfördes med stöd från Vinnova.