Styrgruppen 2023

På varje partnerskapsmöte utses en styrgrupp med syfte att gentemot samarbetspartners ansvara för Ideell Arenas verksamhet bedrivs i enlighet med samarbetets stadgar och partnerskapsmötets beslut.

På varje partnerskapsmöte, Ideell Arenas årliga beslutsmöte, utses en styrgrupp med syfte att gentemot nätverkets samarbetspartners ansvara för att utvecklingsarbetet, verksamheten och ekonomin drivs på ett sådant sätt att det stämmer överens med samarbetsavtalets intentioner.

Ideell Arenas styrgrupp 2023

Ann-Sofie Olding, Studieförbunden i samverkan, ordförande,
ann-sofie.olding@medborgarskolan.se

Anna-Kari Modin, Vårdförbundet,
anna-kari.modin@vardforbundet.se

Andreas Linderyd, Riksidrottsförbundet,
andreas.linderyd@rfsisu.se

Christine Cars-Ingels, Riksförbundet Hjärt-Lung,
christine.cars-ingels@hjart-lung.se

Iman Djelloul, LSU,
iman.djelloul@lsu.se

Ida Texell, Sveriges Bilkårers Riksförbund,
ida.texell@bilkaren.se

Klas Bjurström, Svenska Afghanistankommittén,
klas.bjurstrom@sak.se

Lucas Nilsson, IOGT-NTO,
lucas.nilsson@iogt.se

Maria af Klintberg, Riksteatern,
maria.af.klintberg@teaterslava.org

Pia Jönsson Rajgård, STF,
pia.jonsson.rajgard@stfturist.se

Sara Hauge, Sverok,
sara.hauge@sverok.se