Två nya partnerorganisationer till Ideell Arena

Vi välkomnar Medborgarskolan och Sveriges Konsumenter som nya partnerorganisationer till Ideell Arena!

Under våren har två nya organisationer anslutit sig som partners till Ideell Arena. Det ena är studieförbundet Medborgarskolan.
– Genom detta partnerskap kan Medborgarskolan bidra med sin långa erfarenhet av folkbildning och samtidigt dra nytta av de nätverk och resurser som Ideell Arena erbjuder. Tillsammans kan vi arbeta mot ett starkare och mer inkluderande civilsamhälle, där kunskapsutbyte och gemensamma initiativ leder till positiva samhällsförändringar. Vi ser fram emot de möjligheter som detta samarbete kommer att skapa för både Medborgarskolan och det bredare civilsamhället, kommenterar Ann-Sofie Olding, förbundschef på Medborgarskolan, samt ordförande för Ideell Arena.

Även konsumentorganisationen Sveriges Konsumenter är nya partners till Ideell Arena.
– Sveriges Konsumenter vill vara en aktiv del av civilsamhället. Ideell Arena erbjuder en mötesplats för den ideella sektorn där det ges möjlighet att bygga nätverk, ta del av den absoluta forskningsfronten, men även få stöd i det egna utvecklingsarbetet på hemmaplan. Därför har Sveriges Konsumenter valt att gå med i Ideell Arena, säger Johanna Hållén, generalsekreterare för Sveriges Konsumenter.

Totalt utgörs Ideell Arenas partnerskap av 109 organisationer.