Årets redovisning i den ideella sektorn – Nominera din organisation!

PwC uppmärksammar framstående årsredovisningar bland organisationerna i den ideella sektorn.

Utmärkelsen ”Årets redovisning i den ideella sektorn” delas ut i samband med Ideellt Forum den 23 november 2016. Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram goda exempel och peka på konkreta förbättringsområden för att inspirera organisationer att utveckla sin redovisning.

Utmärkelsen är öppen för ideella föreningar, registrerade trossamfund och stiftelser. Bidragen ska bestå av en årsredovisning eller årsbokslut och i förekommande fall en verksamhetsberättelse.

Nomineringar

Skicka din nominering senast den 30 juni 2016. Bidragen kan antingen lämnas in som en pdf-fil och skickas till aretsredovisning@se.pwc.com eller så skickar du ett mail med en länk till den hemsida där den nominerade årsredovisningen finns.

Läs mer om utmärkelsen här

Skrivet av Katarina Gustafsson.