Nominera kandidater till Ideell Arenas styrgrupp

Nu är det dags för partners att nominera kandidater till Ideell Arenas styrgrupp som ska väljas vid Partnerskapsmötet 21 april 2020. Då Inger Ashing meddelat att hon inte ställer upp för omval kommer nomineringskommittén att fokusera på att finna förslag till ny ordförande för Ideell Arena. Här hittar du en önskvärd kravprofil både för ordförande och ledamot i styrgruppen, tillsammans med mer information om uppdraget.

Vi uppmuntrar partners att fundera på lämpliga kandidater, och mejla nomineringskommittén nomineringar med namn, kontaktuppgifter och gärna några korta rader om den föreslagna kandidaten.

Det är även aktuellt att nominera kandidater till nomineringskommittén. Här finns en beskrivning av uppdraget och önskvärd kravprofil. Nomineringskommittén kan ta emot nomineringar av ledamöter till nomineringskommittén och dessa läggs då fram obearbetade till partnerskapsmötet.

Sista dag för att nominera kandidater är 1 mars.

Följande personer i styrgruppen valdes 2019 på ett år och har meddelat att de ställer upp för omval:
Alexandra Appelby Hjortswang, Sverok
Ewa Holmstedter, We Effect
Joachim Lindqvist, Studieförbundet Vuxenskolan
Åsa Hagelstedt, Djurskyddet

Följande personer i styrgruppen valdes 2019 på två år:
Hans-Göran Elo, Arbetsgivaralliansen
Karin Karlsson, SISU & Riksidrottsförbundet
Rosaline Marbinah, LSU
Susanna Alexius, Score
Anders Åhlin, Lärarförbundet – lämnar sitt uppdrag i styrgruppen i och med Partnerskapsmötet 2020. Fyllnadsval genomförs.

Kontaktuppgifter till nomineringskommittén
Karin Olsson, (ordförande), Amnesty – karin.olsson@amnesty.se, 08-729 02 00
Mattias Hjelmberg, Riksidrottsförbundet – mattias.hjelmberg@rfsisu.se, 08- 699 61 54
Sanna Wärn, Cancerfonden – Sanna.Warn@cancerfonden.se, 08- 677 10 42

Läs mer om partnerskapsmötet i april här.

Mer info om Ideell Arenas nomineringskommitté finns här.

Skrivet av Caroline Fagerson.