Nominera till styrgruppen för Ideell arena (senast 1 feb)

Det har blivit dags att börja fundera på vem din organisation vill nominera till styrgruppen för Ideell Arena som ska väljas vid Partnerskapsmötet som kommer att genomföras den 26 april. Huvudfokus för Ideell Arena är ledarskaps-, forsknings- och utvecklingsfrågor för ideell sektor.

Vi uppmuntrar er att inkomma med förslag på personer som ni anser vara lämpliga för styrgruppen, detta gäller även för omval. Vi hoppas kunna nominera en styrgrupp som representerar en bredd av partners. Eftersom vi är en nomineringskommitté/valberedning arbetar vi i första hand med de förslag som vi får från partners.

Ni är naturligtvis välkomna med era nomineringar redan nu med namn, kontaktuppgifter och gärna några korta rader om den föreslagna kandidaten, samt information om huruvida denna är tillfrågad.

Skicka nomineringarna per mejl till alexander.clemenson@kfum.se eller mattias.hjelmberg@rfsisu.se senast den 1 februari 2021.

Enligt stadgarna ska styrgruppen bestå av ordförande samt 6, 8 eller 10 ledamöter. Ordförande har mandatperiod om ett år och ledamöter i styrgruppen mandatperiod om två år.

Nuvarande styrgrupp ink mandatperiod.

Ordförande, vald till 2024: Ann-Sofie Olding, Medborgarskolan

Ledamöter valda till 2024:
Christine Cars-Ingels, Riksförbundet Hjärt-Lung
Iman Djelloul, LSU
Pia Jönsson Rajgård, Svenska Turistföreningen
Lucas Nilsson, IOGT-NTO
Sara Hauge, Sverok
Ledamöter valda till 2025:
Maria af Klintberg, Riksteatern
Anna-Kari Modin, Vårdförbundet
Ida Texell, Sveriges Bilkårers Riksförbund
Klas Bjurström, Svenska Afghanistankommittén
Andreas Linderyd, Riksidrottsförbundet

 

Vänliga hälsningar 

Nomineringskommittén för Ideell Arena

Mattias Hjelmberg, Riksidrottsförbundet mattias.hjelmberg@rfsisu.se

Alexander Clemenson, KFUM, alexander.clemenson@kfum.se

Skrivet av Ekim Caglar.