Nominera ledamöter till IDEELL ARENAs styrgrupp

Något viktigt måste göras

Det har blivit dags att nominera personer till styrgruppen för IDEELL ARENA som ska väljas vid Partnerskapsmötet den 20 april 2016. Huvudfokus för Ideell Arena är ledarskaps-, forsknings- och utvecklingsfrågor.

Årets Partnerskapsmöte blir extra viktigt eftersom sittande ordförande Stefan Bergh har aviserat sin avgång. Vi vill därför uppmuntra alla partnerorganisationer att lägga särskilt fokus på att nominera kandidater som kan vara lämpliga som ordförande. Eftersom vi är en nomineringskommitté arbetar vi i första hand med de förslag som vi får från partners.

Kravprofil för ordförande och styrgruppsledamöter tillsammans med mer information om uppdragen.

Välkomna med era nomineringar, med namn, kontaktuppgifter och gärna några korta rader om den föreslagna kandidaten. Skicka nomineringarna per e-post till sanna.warn@cancerfonden.se , christer.pallin@rf.se eller karin.olsson@kfum.se senast den 1 mars 2015.

Följande personer från styrgruppen 2015-16 har aviserat att de gärna kandiderar för omval:

Anna Magnusson, Studieförbundet Vuxenskolan

Anne Marie Brodén, Stiftelsen S:t Lukas

Hans-Göran Elo, Arbetsgivaralliansen/KFO

Karin Karlsson, Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna/Riksidrottsförbundet

 

Skrivet av Katarina Gustafsson.