Val av ny styrgrupp 2019 -2020

På partnerskapsmötet, den 24 april, valdes en styrgrupp för verksamhetsåret 2019-2020

I enlighet med nomineringskommitténs förslag beslutade partnerskapsmötet
Att till Ideell Arenas ordförande, tillika styrgruppens ordförande på ett år välja:

 • Inger Ashing, Rädda Barnen (omval)

I enlighet med nomineringskommitténs förslag beslutade partnerskapsmötet
Att på två år välja:

 • Susanna Alexius, SCORE (nominerad av KFUM Sverige) (nyval)
 • Hans-Göran Elo, Arbetsgivaralliansen (omval)
 • Karin Karlsson, SISU Idrottsutbildarna (omval)
 • Rosaline Marbinah, LSU (nyval)
 • Anders Åhlin, Lärarförbundet (omval)

I enlighet med nomineringskommitténs förslag beslutade partnerskapsmötet
Att på ett år välja:

 • Alexandra Appelby Hjortswang, Sverok (nyval)
 • Åsa Hagelstedt, Djurskyddet (omval)
 • Ewa Holmstedter, WeEffect (nyval)
 • Joachim Lindqvist, Studieförbundet Vuxenskolan (nyval)
 • Karin Svedberg, KFO (omval)

Nomineringskommitténs utgångspunkt i arbetet har varit den kravprofil som kommunicerats till partners:

 • Ledamöter med bred och djup förankring i idéburen sektor
 • Ledamöter med kompetens och egen erfarenhet av ledarskap på strategisk nivå
 • En bredd i erfarenhet och bakgrund
 • En jämställd styrgrupp
 • Erfarenhet av och kompetens av strategiskt styrelsearbete, forskning, ekonomiansvar, samt personalfrågor och arbetsmiljö

Utöver kravprofilen har nomineringskommittén sökt finna en god fördelning av anställda och förtroendevalda, en grupp med geografisk spridning, från en bredd av partnerorganisationer samt en jämn fördelning av omval och nyval. För att komma i saxade val så att inte hela styrgruppens mandat går ut samtidigt valdes halva styrgruppen på ett år och halvan på två år.

Skrivet av Caroline Fagerson.