Ny forskning om corona och ideella sektorn publicerad

Socialmedicinsk tidskrifts senaste nummer behandlar temat Corona och det civila samhället. Temanumret innehåller 9 texter, som alla presenterar nytt empiriskt material som samlats in under det första halvåret av pandemin. De fokuserar på de samhälleliga aspekterna av pandemin, och visar på en bredd av företeelser inom sektorn som svar på allt som började hända våren 2020, även om många samtidigt har gemensamt att de på kort tid fick anpassa sina verksamheter till helt nya förutsättningar. Resultaten lyfter fram aspekter av hur organisationer och enskilda individer tog beslut och initiativ i ett läge där hela det svenska folket stod inför ett nytt och relativt okänt hot, och där kraven på social distansering dessutom i grunden påverkade mycket av människors organisering.

Läs temanumret här.

Skrivet av Karin Forsberg.