Ny partner till Ideell Arena – Svenska Båtunionen

Ideell Arena är glada att ha Svenska Båtunionen som ny partner. Förbundets verksamhetschef Peter Karlsson kommenterar anslutningen:

”Svenska Båtunionen som är en av världens största båtklubbsorganisationer ser fram emot att få ta del av den samlade kunskapen som finns inom Ideell Arena och hoppas att även vi kan bidra med erfarenheter från det ideella båtlivets verksamheter.”

Svenska Båtunionen bevakar båtlivets intressen och fungerar som en samlande kraft för båtklubbar över hela landet. Organisationen representerar i nuläget ca 170 000 enskilda båtklubbsmedlemmar vilket gör dem till en av världens största båtorganisationer och den naturliga samtalspartnern gentemot myndigheter och organisationer i frågor som rör det svenska båtlivet.

Skrivet av Caroline Fagerson.