Ny rapport om anställda i civilsamhället

I Almedalen släpptes rapporten ”Anställd i det svenska civilsamhället – engagemang, ansvar och delaktighet”. Rapporten är skriven av forskarna Mats Jutterström, Ola Segnestam Larsson, Stina Zetterström och Dan Hedlin, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Handelshögskolan i Stockholm, Stockholms universitet och Score. Den är framtagen av IDEA, KFO och Arbetsgivaralliansen med stöd av Ideell Arena. Studien ger ökad insyn i vilka förutsättningar som finns för anställda i civilsamhället, kunskap som är ett viktigt verktyg för att sektorn ska kunna fortsätta utvecklas som arbetsgivare.

Välkomna den 21 september på Ideell Arenas strategiforum om rapporten. På plats finns såväl några av forskarna bakom studien som företrädare för flera olika organisationer. Tillsammans tar vi oss an samtalet om hur vi tar vara på engagemanget, delaktigheten och den känsla av meningsfullhet som präglar civilsamhället, samtidigt som vi även möter de utmaningar som finns för sektorns anställda.

Läs mer om studien på IDEA:s hemsida. Där finns rapporten att ladda ner som pdf. Det finns också en inspelning av det seminarium som hölls i Almedalen i samband med att rapporten släpptes.

Skrivet av Katarina Gustafsson.