Ny satsning för att stärka och utveckla styrelser i ideella organisationer

Nu inleds ett nytt forskarlett utvecklingsprojekt för att stärka styrelser i ideella organisationer. Syftet är att undersöka styrelsens roll och ansvar för förnyelsearbete och innovation i organisationen.

Projektet har arbetats fram tillsammans med ett flertal av Ideell Arenas partnerorganisationer och innebär en rejäl satsning på ny kunskap om att leda och styra i en stark ideell sektor. I projektet som finansieras av Vinnova kommer Ideell Arenas verksamhetschef Truls Neubeck ha en roll som postdoc forskare och arbeta tillsammans med Markus Kallifatides, docent vid Handelshögskolan i Stockholm.

– Genom att vara en aktiv part i att ta fram och tillämpa vetenskaplig kunskap för ledning och styrning av ideella organisationer gör detta projekt att Ideell Arena kan ta ytterligare ett steg mot ett helhetsperspektiv på kunskapsutvecklingen i civilsamhället. Säger Truls Neubeck, verksamhetschef Ideell Arena och forskare i projektet.
Skrivet av Katarina Gustafsson.