Nya medarbetare på IDEELL ARENA

I februari började två nya medarbetare på IDEELL ARENA, Jenny Risfelt och Andreas Linderyd. Varmt välkomna!

Jenny har lång erfarenhet av ideellt arbete och samverkan mellan ideell och offentlig sektor, samt projektledning. Senast var hon projektledare för den internationella forskarkonferensen ISTR, på Ersta Sköndal Bräcke Högskola. Jenny kommer att ansvara för koordinering av IDEELL ARENAs nätverk och partnerkontakter. Hon hoppas fånga upp engagemang och möta behov hos individer och organisationer i nätverken och partners, samt bidra till översikt och effektivitet i de interna processerna.

Jenny kommer in med energi och kompetens i en väl fungerande verksamhet. Det är mycket glädjande att ha henne med i vårt arbete med att utveckla IDEELL ARENAs nätverk till en ännu bättre verksamhet för de ledande tjänstemän och förtroendevalda som önskar vara en del av erfarenhetsutbytet i den ideella sektorn, säger Truls Neubeck, verksamhetschef på IDEELL ARENA.

Andreas har tidigare arbetat med forskning, opinionsbildning och kommunikation. Han har forskat om hur värdegrund och varumärke kommuniceras i ideella organisationer och arbetat som journalist och ledarskribent. Andreas kommer att ansvara för IDEELL ARENAs mötesplatser med bland annat idéseminarium, strategiforum och Ideella trädgården i Almedalen.

Jag ser verkligen fram emot det här uppdraget. När vi nu ser ökade förväntningar på civilsamhället behöver vi på nya sätt och med många fler diskutera möjligheterna det skapar. IDEELL ARENA är ju – och vill fortsatt vara – en viktig partner och den givna mötesplatsen i dessa strategiska samtal, säger Andreas Linderyd.

Andreas kommer att bidra till IDEELL ARENAs populära och viktiga mötesplatser, så att betydelsen av forskning om ideell sektor och vetenskapliga resultat kan lyftas ytterligare i idésamtal och möten mellan akademi och praktik. På detta sätt fortsätter mötesplatserna vara en viktig del av kunskapsutvecklingen i ideell sektor och ett forum för strategisk utblick.

 

Kontakt

Jenny Risfelt

Verksamhetskoordinator – nätverk och partners

Tel 070-375 04 08

E-post: jenny.risfelt@ideellarena.se

 

Andreas Linderyd

Ansvarig mötesplatser

Tel: 070-798 53 87

E-post: andreas.linderyd@ideellarena.se

 

 

 

Skrivet av Katarina Gustafsson.