Nya programledare Fenixprogrammet

Inför nästa start av Fenixprogrammet, hösten 2021, tar nya ledare över ansvaret för programmet: Ideell Arena hälsar My Malmeström Sobelius och David Falk välkomna som programledare.

My Malmeström Sobelius är vice förbundsordförande för RFSU och redaktör för tidskriften Kurage. Där vill hon bidra till ett livligare och djupare samtal om aktuella utmaningar och möjligheter i det svenska civilsamhället. Hon har tidigare bland annat arbetat som generalsekreterare för LSU och chef för jagvillhabostad.nu. My skriver för närvarande sin masteruppsats i idéhistoria. Där undersöker hon bildningsarbetet och konstruktioner av medborgarskap inom 1940-talets kvinnoorganisationer. Hon har även en kandidatexamen i företagsekonomi.

David Falk är forskare på Handelshögskolan i Stockholm och verksam vid Stockholm Center for Civil Society Studies. Davids forskning fokuserar i huvudsak på styrning och ledning av ideella organisationer. Ett av hans särskilda intressen är organisationer som temporärt eller mer permanent befinner sig i flera fält eller sektorer samtidigt, därför är hybriditet och det organisatoriska gränslandet något som han gärna diskuterar. I grunden är han företagsekonom och han har även medverkat i undervisningen vid Handelshögskolans MBA-utbildning. David har tidigare studerat organisationer som Svenska Turistföreningen, Friskis & Svettis och Svenska kyrkan och är en del i det stora projekt som kartlägger organiseringen i den svenska ideella sektorn och dess utveckling.

Ideell Arenas verksamhetschef Erik Sjöstrand kommenterar:
-Med My och David får vi nya programledare med en djup kunskap om styrnings- och ledningsfrågor i ideell sektor. David egen forskning om civilsamhällets organisationer och hans nätverk inom akademin borgar för en fortsatt och utvecklad forskningsanknytning i programmet. My med sin breda egna erfarenhet som ledare i sektorn, inte minst som vice ordförande för RFSU – en av våra partnerskapsorganisationer, borgar samtidigt för ett fokus på och förståelse för sektorns egna utmaningar. Att My nu går in som programledare för Fenixprogrammet är ett utmärkt exempel på hur våra partners kan delta aktivt i kunskapsutvecklingen och bidra med kompetens vilket är en bärande idé i vårt partnerskap.

Skrivet av Karin Forsberg.