Behov av nätverk och kunskap? Gå med i Ideell Arenas nätverk!

Inför årsskiftet finns det på nytt möjlighet att anmäla sig till något av Ideell Arenas nätverk. Nätverken är en grundläggande del i att stödja kunskaps-utvecklingen i den ideella sektorn. I nätverken ges möjlighet för ledande förtroendevalda och tjänstepersoner att dela erfarenheter, få input från forskning om ideell sektor och dess …

Läs mer

Erik Sjöstrand ny verksamhetschef på Ideell Arena

Ideell Arena har den stora glädjen att presentera Erik Sjöstrand som ny verksamhetschef. – Erik har en bakgrund som matchar den kravprofil styrgruppen ställde upp inför rekryteringen. Han är en del av civilsamhället samtidigt som han som forskare har studerat delar av civilsamhället ingående. Erik är dessutom en person som …

Läs mer

Dags att nominera och motionera inför Ideell Arenas partnerskapsmöte 2021

Måndag 28 september hölls årets Idéseminarium där Ideell Arenas partners samlades för att diskutera partnerskapets långsiktiga målsättning och hur vi gemensamt skapar den framtida verksamheten. Styrgruppen är glada för den trygghet med verksamhetens inriktning som uttrycktes, och att så många partnerorganisationer på olika sätt vill vara med och bidra och …

Läs mer

Välkommen att gå med i juristnätverket

Välkommen att gå med i juristnätverket. För dig som jobbar med de organisatoriska frågorna kopplat till juridik. Vi tror att du är jurist, biträdande generalsekreterare eller likande. Juristuppdraget i ideell sektor har stora likheter mellan organisationerna, men rollen kan många gånger vara ensam på den enskilda arbetsplatsen. Att utbyta erfarenheter …

Läs mer

Digitalt släpp av ny forskningsrapport om svenskars ideella engagemang

5 oktober presenterar Ersta Sköndal Bräcke högskola sin nya rapport Medborgerligt engagemang 1992–2019, i samband med att den överlämnas till kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Rapporten är den senaste och del av en rad studier som har gjorts kring svenskars ideella engagemang sedan 1992. Forskarna bakom studien, Lars Svedberg och …

Läs mer

Nya forskningsmedel för samverkan med ideella sektorn kring jämlikhet, klimat och digitalisering

Mistra utlyser 40 miljoner kronor för forskning och innovation som kan bidra till arbetet för att uppnå Parisavtalets målsättningar, och menar att nya aktörer behöver samverka för att klimatmålen ska kunna nås. Utlysningen betonar därför civilsamhällets roll i mobiliseringen av innovationskraft. Mistra är en oberoende stiftelse som arbetar med miljöstrategisk …

Läs mer

Rebecka Svensén från Folkbildningsrådet ny processledare åt Ideell Arena

Rebecka Svensén är ny processledare för nätverket för kommunikationschefer. Rebecka har själv deltagit i nätverket i flera år och är kommunikationschef på Folkbildningsrådet, en av Ideell Arenas partners. Ideell Arena välkomnar att en partnerorganisation på det här sättet väljer att bidra till partnerskapet och tar en väldigt aktiv roll som …

Läs mer

Ideell kulturallians ny partner

Ideell kulturallians välkomnas som ny partner. Förbundets verksamhetschef Gunnar Ardelius säger om anslutningen: Ideell kulturallians är en samlande röst för den ideella kultursektorn, med sjutton medlemsorganisationer. Vår verksamhet står på två ben: kunskap och analys samt politik och påverkan. Ideell Arenas stora nätverk i kombination med ett tydligt fokus på …

Läs mer

Fenixprogrammet 2020/2021 – Några platser kvar

På grund av Corona har några av årets anmälda till Fenixprogrammet inte möjlighet att delta. Därmed finns det några platser kvar. Är du intresserad av att anmäla dig, men inte hunnit eller känner att detta är ett tillfälle som är för bra att missa. Hör av dig direkt till Katarina …

Läs mer

Ideell Arena söker ny verksamhetschef

Vår verksamhetschef Truls Neubeck tar sig en an en ny utmaning och kommer under hösten börja som utvecklingsstrateg på Rädda Barnens Growth Hub.  Vi är tacksamma över de fyra år Truls ägnat oss i Ideell Arena. Under Truls ledning har Ideell Arenas verksamhet växt och utvecklats. Vi är nu en …

Läs mer