Förbeställ ”Den ideella sektorn – i ett omförhandlat samhällskontrakt”

Under LedarskapsArenan i början av februari presenterade forskare vid Stockholm Center for Civil Society Studies, Handelshögskolan, delar av resultaten från deras kommande antologi Den ideella sektorn – i ett omförhandlat samhällskontrakt. Boken är en kraftigt omarbetad upplaga av Den ideella sektorn som kom för 20 år sedan och fick stort …

Läs mer

Civilsamhällets uppsatsstipendium 2020 går till…

Under LedarskapsArenan 2021 den fjärde februari delades Civilsamhällets uppsatsstipendium för 2020 ut, till Elinn Leo Sandberg för hennes masteruppsats Instrumentell paradox i kyrklig praktik: Stödets logik och dramaturgi vid Lunds universitet. Elinn utforskar i sin studie föreställningar och förväntningar på brukare som söker ekonomiskt stöd från Svenska kyrkan – i syfte att …

Läs mer

Ideell Arena söker Ansvarig för mötesplatser

Ideell Arenas medarbetare Andreas Linderyd kommer att gå vidare till nya uppdrag varför vi nu söker en ny ansvarig för att utveckla inspirerande och fördjupande mötesplatser för sektorns ledare. Den ideella sektorn i Sverige möter ständigt nya utmaningar. En av de viktigaste förutsättningarna för att kunna möta dessa är ett …

Läs mer

Lediga platser i nätverket för kommunikationschefer

Ideell Arenas nätverk för kommunikationschefer vänder sig till dig som är kommunikationschef med personal- och budgetansvar och som också har ett strategiskt ledningsansvar. I nätverket ges deltagarna möjlighet att utveckla sin roll och sina uppgifter genom erfarenhetsutbyte med de andra deltagarna, samtal med inbjudna föreläsare och aktuell forskning inom området. …

Läs mer

Bli mentor i Ung med makt

Ideell Arena söker nu mentorer till Ung Med Makt, där civilsamhällets unga ledare deltar. För dig som idag är ledare, tjänsteperson eller förtroendevald, inom civilsamhället är detta en unik möjlighet att som mentor dela med dig av dina erfarenheter och fungera som ett bollplank till en yngre ledare. Du får …

Läs mer

Nomineringskommittén informerar

Nomineringskommitténs välkomnar nu alla partnerorganisationer att nominera personer till 2021 års styrgrupp. Kommittén skickar följande information: Det har blivit dags att nominera personer till styrgruppen för Ideell Arena som ska väljas vid partnerskapsmötet den 21 april 2021. Vi uppmuntrar er att inkomma med förslag på personer som ni anser vara lämpliga …

Läs mer

Hur arbetar styrelser i ideella sektorn med innovation och förnyelse?

Under två år har Truls Neubeck, tidigare verksamhetschef på Ideell Arena, och Markus Kallifatides, Handelshögskolan i Stockholm studerat hur styrelsearbetet i ideell sektor antar olika roller av kontroll, möjliggörande och navigerande när det kommer till frågor om förnyelse och innovation. Projektet Styrelsens ansvar och roll för ett hållbart innovations- och …

Läs mer

Swedwatch ny partner i Ideell Arena

Ideell Arena hälsar Swedwatch varmt välkomna till partnerskapet från 1 januari 2021. Organisationens kanslichef Alice Bondel säger om inträdet: ”Vi på Swedwatch ser mycket fram emot att vara medlem i Ideell Arena. Vi tror starkt på samarbete som använder sig av forskning, utbyte och kompetensutveckling. Att tillsammans utforska olika tillvägagångsätt, …

Läs mer