Fler platser tillgängliga i Ideell Arenas populära nätverk

Johan Welander är personalvetare, författare och en uppskattad processledare för två av Ideell Arenas nätverk, Medarbetarskap, ledarskap och chefsroll (MLC) och HR-chefsnätverket. Nu finns det ett antal platser lediga i nätverken. – Gemensamt för båda nätverken är att vi skapar sammanhang med utvecklingsfokus, det tror jag att många har nytta …

Läs mer

”Jag hamnade på helt rätt arbetsplats!”

Efter mer än ett decennium på Ideell Arena går Katarina Gustafsson vidare till en ny tjänst som kanslichef på Neuroförbundet. I en intervju reflekterar hon över lärdomar och utmaningar under sin tid på Ideell Arena.– Ska jag nämna något som har varit särskilt roligt och stimulerande så är det att …

Läs mer

Röster inför LedarskapsArenan 2023

Den 9 februari arrangeras LedarskapsArenan med temat ”Nya horisonter – vilka värden kan AI och digitalisering bidra till?” Nedan kan du läsa om förväntningar och ämnen som kommer att tas upp av några av talarna under dagen:   Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova Vad kommer du att prata om på LedarskapsArenan …

Läs mer

Nomineringar till styrgruppen för Ideell Arena

Det har blivit dags att nominera personer till styrgruppen för Ideell Arena som ska väljas vid Partnerskapsmötet den 27 april 2023. Huvudfokus för Ideell Arena är ledarskaps-, forsknings- och utvecklingsfrågor för ideell sektor. Information om verksamheten finns på www.ideellarena.se. Vi uppmuntrar er att inkomma med förslag på personer som ni anser vara lämpliga …

Läs mer

Hälsning från ordföranden: Tack för året som gått och vi ses nästa år!

Som ordförande i Ideell Arenas styrgrupp vill jag skicka en hälsning till alla som läser vårt nyhetsbrev. Jag vill tacka för allt vi gör tillsammans i partnerskapet, allt engagemang, alla bidrag och alla möten. Jag vill också berätta att styrgruppen fortsatt att planera för en strategiprocess i partnerskapet. Med sikte …

Läs mer

Beprövat supportskap i ny form

Ideell Arena har under många år haft nätverk som riktar sig till högste tjänsteperson. Formen för det har inneburit att ett tiotal ledare och chefer möts för erfarenhetsutbyte kring aktuella utmaningar. En effekt, av många, av nätverkandet som skett mellan dessa olika individer är att det uppstått ett mindre spontant …

Läs mer

Ideell Arena söker civilsamhälleskunnig verksamhetsutvecklare för utvecklingsprogram och nätverk för civilsamhällets ledare och chefer

Den ideella sektorn i Sverige möter ständigt nya utmaningar. En av de viktigaste förutsättningarna för att kunna möta dessa är ett aktivt och strategiskt ledarskap. Ett 100-tal riksorganisationer driver gemensamt partnerskapet Ideell Arena vars syfte är att utveckla kunskapen om styrning och ledarskap inom den ideella sektorn. Vi gör detta …

Läs mer

Save the date: Partnerskapsmöte 27 april 2023

Ideell Arenas partnerskapsmöte ska hållas den 27 april 2023. Missa inte att nominera personer till Ideell Arenas styrgrupp inför detta. Val till styrgruppen bereds av Ideell Arenas nomineringskommitté. Mer information om hur nomineringarna går till kan du läsa här. Vi ber att få återkomma med exakt tid och plats. En …

Läs mer

”Vi ser möjligheten att hitta intressanta och relevanta sammanhang”

Cykelfrämjandet är den senaste organisationen att ingå i partnerskap med Ideell Arena. Isabella Thöger, verksamhetschef på Cykelfrämjandet, ser flera nya möjligheter som öppnas genom partnerskapet. Cykelfrämjandet arbetar för en säkrare och attraktivare cykelmiljö. Verksamheten är inriktad på att på en kommunal, regional och nationell nivå driva utvecklingen för att skapa …

Läs mer

Eftervalsanalys: Behov av vaksamhet och solidaritet

Den 22 september arrangerade Ideell Arena en after work med tillhörande eftervalsanalys där både forskningen och civilsamhället gav sin bild av valresultatet och vad sektorn kan förvänta sig framöver. Nedan följer ett längre refererat från samtalen där Erik Amnå, professor emeritus i statsvetenskap, Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare Famna, Jessica Poh-Janrell, …

Läs mer