Cykelfrämjandet ny partnerorganisation

Vid Ideell Arenas senaste styrgruppsmöte godkändes Cykelfrämjandets partnersskapsansökning. Detta innebär att 113 organisationer nu är partners till Ideell Arena. Cykelfrämjandet arbetar för en säkrare och attraktivare cykelmiljö. Verksamheten är inriktad på att kommunalt, regionalt och nationellt driva utvecklingen för att skapa ett bättre och grönare cykelsamhälle. Se en lista över …

Läs mer

Forskning som förändrar 2022

Varmt välkommen till årets Kunskapskonferens om det civila samhället. Ett årligt event som följer den pågående utvecklingen på civilsamhällets politikområden. Konferensen syftar till kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte mellan forskning/akademin, offentlig sektor och civilsamhället och under dagen kommer några av Sveriges ledande namn inom forskning om civilsamhället att delta. Årets tema handlar …

Läs mer

Ung Med Makt 2022-2023 – Anmälan är öppen!

I höst startar nästa omgång av utbildningsprogrammet Ung Med Makt, som erbjuder civilsamhällets unga ledare mentorskap, kompetensutveckling och en chans att ta nästa steg i sin resa som ledare. Här ges du verktyg för att kontinuerligt kunna utveckla ledarskapet och organisationen såväl i vardagen som ur ett långsiktigt strategiskt perspektiv. …

Läs mer

Save the dates: Höstens och vinterns mötesplatser

Se till att boka in kommande mötesplatser redan nu! Mer information kommer längre fram. 2 december, heldag – Ideellt Forum, en årliga mötesplatsen där vi sätter ljuset på civilsamhällets ekonomiska frågor. Arrangeras av Ideell Arena och Giva Sverige i samarbete med PwC och Swedbank. 9 februari 2023, heldag – I …

Läs mer

Ann-Katrin Persson omvald till Ideell Arenas ordförande

Tack för förnyat förtroende! På partnerskapsmötet i april fick undertecknad förnyat förtroende som ordförande i Ideell Arenas styrgrupp. Jag vill tacka partnerskapet för det. I mina ögon är Ideell Arena ett unikt och hållbart partnerskap som fyller en vital funktion i civilsamhället. För att fortsätta vara det behövs ständig reflektion …

Läs mer

Webbseminarium: En plats med plats för engagemang

Nyligen anordnade Folkbildningsrådet ett webbseminarium för att presentera rapporten Ett engagerande mikrokosmos – folkhögskoledeltagarna och deras samhällsengagemang, som nu finns att se i efterhand. Folkbildningsrådet skriver om seminariet att ”I en tid då demokratin möter stora utmaningar är det medborgerliga engagemanget kanske viktigare än någonsin. I Folkbildningsrådets rapport Ett engagerande …

Läs mer

Välkommen på rapportlansering: Social innovation för arbetslivsinkludering i Sveriges civilsamhälle

Forskningsprojektet Innovativ inkludering i ideella sektorns arbetsliv bjuder in till lansering av rapporten ”Social innovation för arbetslivsinkludering – insatser och insikter från Sveriges civilsamhälle” 31 maj. rapporten presenteras högaktuella forskningsresultat om det svenska civilsamhällets innovativa insatser för att möjliggöra arbete och sysselsättning för personer som står långt från arbetsmarknaden. Resultaten …

Läs mer

Datumen för Fenix 2022/2023 är satta

I september startar nästa omgång av Fenixprogrammet – ett forskningsbaserat utvecklingsprogram för strategiskt ledarskap i ideella organisationer – och datumen är nu satta för hela programomgången. Inom kort öppnar anmälan till programmet. Notera datumen redan nu och skicka ett mail till katarina.gustafsson@ideellarena.se för att få information så fort anmälan har …

Läs mer

Sök Civilsamhällets uppsatsstipendium 2022

Ideell Arena tror på ett ständigt utvecklat ledarskap och sökande efter nya kunskaper. Därför delas Civilsamhällets uppsatsstipendium årligen ut till en student som med sin uppsats på kandidat-, magister- eller masternivå bidrar till ny kunskap om civilsamhällets roll, betydelse och ansvar i samhällsutvecklingen. Du som hösten 2021 eller våren 2022 …

Läs mer