Nytt nätverk för generalsekreterare

Ideell Arena startar upp ett ytterligare generalsekreterarnätverk. Ett nätverk för dig som är högste tjänsteperson i någon av Ideell Arenas partnerorganisationer. Vill du gå med i nätverket så hör du av dig till Katarina Gustafsson, katarina.gustafsson@ideellarena.se

Läs mer om Ideell Arenas GS-nätverk här.

Skrivet av Karin Forsberg.