Olika villkor och hat mot ledare inom svenska civilsamhället

Inom ramen för Lunds universitets forskningsprogram om civilsamhälleseliter har Roberto Scaramuzzino skrivit rapporten Ledaren i det svenska civila samhället – En enkätstudie.

Rapporten bygger på en enkätstudie och handlar om ledare och ledarskap i svenska civilsamhällesorganisationer som är verksamma på nationell nivå och på regional nivå i Skåne. I fokus för rapporten är ledarnas positioner i organisationerna, andra förtroendeuppdrag och den ekonomiska ersättning de erhåller för sina engagemang. Rapporten visar också på resurserna som ledarna förfogar över i termer av inkomst, utbildning och kontaktnät. Andra avsnitt ägnas till ledarnas upplevelser av inflytande i organisationen och i samhället. Slutligen fokuserar rapporten på ledarnas motiv och drivkrafter samt de hinder de upplever i sitt engagemang.

Illustration: Roberto Scaramuzzino.

Skrivet av Karin Forsberg.