Avgift

Avgiftsmodellen bygger på 2 delar:

  1. Det första året en partner väljer att gå med betalas en engångsavgift på 15 000 kronor.
  2. Till grund för insatsen efter år 1 betalas en avgift som baseras på omsättningen i föregående års redovisning, och på det aktuella prisbasbeloppet.

Basbelopp år 2020: 47 300 kronor.

Avgift 2020

Omsättning 0-3 miljoner: 7 095 kr (15 % av basbeloppet)

Omsättning 3-10 miljoner: 11 825 kr (25 % av basbeloppet)

Omsättning 10-30 miljoner: 18 920 kr (40 % av basbeloppet)

Omsättning 30-50 miljoner: 23 650 kr (50 % av basbeloppet)

Omsättning 50-100 miljoner: 28 380 kr (60 % av basbeloppet)

Omsättning 100-200 miljoner: 33 110 kr (70 % av basbeloppet)

Omsättning 200-500 miljoner: 44 935 kr (95 % av basbeloppet)

Omsättning 500- miljoner: 56 760 kr (120 % av basbeloppet)