Avgift

Avgiftsmodellen bygger på 2 delar:

  1. Det första året en partner väljer att gå med betalas en engångsavgift på 15 000 kronor.
  2. Till grund för insatsen efter år 1 betalas en avgift som baseras på omsättningen i föregående års redovisning, och på det aktuella prisbasbeloppet.

Basbelopp år 2021: 47 600 kronor.

Avgift 2021

Omsättning 0-3 miljoner: 7 140 kronor (15 % av basbeloppet)

Omsättning 3-10 miljoner: 11 900 kronor (25 % av basbeloppet)

Omsättning 10-30 miljoner: 19 040 kronor (40 % av basbeloppet)

Omsättning 30-50 miljoner: 23 800 kronor (50 % av basbeloppet)

Omsättning 50-100 miljoner: 28 560 kronor (60 % av basbeloppet)

Omsättning 100-200 miljoner: 33 320 kronor (70 % av basbeloppet)

Omsättning 200-500 miljoner: 45 220 kronor (95 % av basbeloppet)

Omsättning 500- miljoner: 57 120 kronor (120 % av basbeloppet)