Vad innebär det att bli partner?

Samverkan i IDEELL ARENA bygger på ett gemensamt ansvarstagande för utvecklingsarbetet och en avsikt att genom deltagande dela med sig av erfarenheter i programaktiviteterna. Genom att bidra med erfarenheter får andra mer kunskap och vice versa.

Några exempel är när Hyresgästföreningen medverkade i Verktygslådan Live och redogjorde för sin prisbelönta internkommunikation eller när IOGT-NTO medverkade i Strategiforum och delade med sig hur de arbetar med sitt strategiska arbete. I Fenix Alumni fick deltagarna ta del av RFSUs ordförandes erfarenheter av möjligheter och utmaningar av att leda en hybridorganisation, dvs en ideell organisation och ett bolag. Under Almedalsveckan delade Riksidrottsförbundet och Röda Korset med sig av erfarenheter när medielogiken krockar med folkrörelsetanken.

Ett exempel när det gäller forskning- och utveckling är projektet ”Förtroendevaldas syn på kompetens och lärande” som fokuserar på vad förtroendevalda i Hyresgästföreningen och Riksidrottsförbundet anser att de behöver kunna och/ eller lära sig för att uppfylla och utveckla föreningens uppdrag. Det långsiktiga målet är att utveckla Hyresgästföreningen och SISU Idrottsutbildarnas föreningsutbildningar för förtroendevalda. Projektet presenterades och diskuterades på bl a LedarskapsArenan.

I nätverken sker erfarenhetsutbyte och utveckling av roll och uppgifter med hjälp av interna och externa resurser. Mellan träffarna sker även erfarenhetsutbyte där deltagarna generöst delar med sig när någon behöver få stöd i en akut fråga, få tips om policys/riktlinjer, leverantörer/ konsulter eller information om t ex nya lagar och regler.

IDEELL ARENA har ett litet kansli för att skapa förutsättningar för partners att mötas och för utveckling av verksamheten. Partneravgiften täcker kärn- och utvecklingsverksamheten. Det innebär att vi har möjlighet att erbjuda ett antal mötesplatser men även utveckla egna ledarprogram och mötesplatser, stödja partners i gemensamma forsknings- och utvecklings projekt med andra partners och forskare.

Kostnadsfria mötesplatser för partners:

 • Generalsekreterar-nätverken (4-6 ggr/år)
 • Ordförandenätverket (4-6 ggr/år)
 • Strategiforum (ca 2 st per år)
 • Verktygslådan Live (ca 2 st per år)
 • IDEELL ARENAs årliga idéseminarium
 • Samtliga partnerorganisationer får en årsprenumeration på tidskriften Kurage.

Avgiftsbelagd verksamhet där partners deltar till ett lägre pris än övriga organisationer:

 • Utvecklingsprogrammet Fenix
 • Ledar- och mentorskapsprogrammet Ung Med Makt
 • Övriga nätverk inom ett 10-tal områden, till exempel för personalchefer, ekonomichefer och personer som arbetar med strategisk kommunikation
 • LedarskapsArenan
 • FoU projekt som scenarionkonferens om framtidens engagemang eller framtidens resurser
 • Resor till Storbritannien och Tyskland där vi besöker civilsamhällets praktik och forskning
 • Litteratur; ex Antologierna – Civilsamhället i samhällskontraktet och Civilsamhället i det transnationella rummet samt Förtroendevald
 • Övriga mötesplatser arrangerade efter behov