Europeisk samverkan

År 2007 skapade Ideell Arena tillsammans med ACEVO (Association of Chief Executives of Voluntary Organisations) och CJDES (Centre des jeunes, des dirigeants, des acteurs, de la economie social) Euclid Network. Nätverket har arbetat mycket med att länka samman sociala entreprenörer och frivilligorganisationer runt om i Europa i olika former av projekt samt vid konferenser. Organisationen håller nu på att utveckla sitt arbete med ledarskap i ideell sektor. I denna utvecklingsfas går Ideell Arena in med de erfarenheter vi har kring arbetet med strategiskt ledarskap och också med ett svenskt förhållningssätt på ledarskap.

Ideell Arenas verksamhetschef Truls Neubeck sitter i Euclids styrelse. Kontakta honom för mer information på truls.neubeck@ideellarena.se eller 070- 376 36 14.