Kontakt

Besöksadress
IOGT-NTO
Gammelgårdsvägen 38, Stora Essingen
Närmsta kollektivtrafik: Tvärbanan hållplats Stora Essingen

Postadress
Ideell Arena
c/o IOGT-NTO
Box 128 25
112 97 Stockholm

Fakturaadress
Faktura skickas alltid digitalt till: inbox.lev.842681@arkivplats.se

Fakturaadress som alltid ska stå på fakturan:

Ideell Arena
c/o IOGT-NTO
Box 128 25
112 97 Stockholm

Twitter: @IDEELLARENA

Facebook: www.facebook.com/ideellarena.se

LinkedIn: www.linkedin.com/company/ideellarena/

Styrgrupp
Styrgruppens kontaktuppgifter hittar du här.

Nomineringskommitté
Nomineringskommitténs kontaktuppgifter hittar du här.


Erik Sjöstrand
Verksamhetschef (föräldraledig 80 %)
073-8431176
Katarina Gustafsson
Program- och nätverksansvarig, biträdande verksamhetschef
070-461 94 53
Karin Forsberg
Administratör
070-338 26 26
Jenny Risfelt
Vikarierande nätverksansvarig
070-375 04 08
Rebecca Vintagen
Verksamhetsutvecklare mötesplatser
070-928 98 51
Torborg Wärn
Mentormatchare Ung Med Makt
Alf Westelius
Processledare nätverket för strategisk IT och digitalisering
Erik Wagner
Processledare nätverket för strategisk kommunikation
Johan Welander
Processledare för HR-nätverket och MLC-nätverket
Anna Iwarsson
Processledare nätverket för strategisk verksamhetsutveckling
076-344 50 60
Jenny Ögren
Processledare GS-nätverket Lilla kansliet
072-7000499
Anna Magnusson
Processledare Engagemangsnätverket och Juristnätverket
0706-15 02 26
Rebecka Svensén
Processledare nätverket för kommunikationschefer
070-588 61 99
Malena Rembe
Ola Segnestam
Processledare nätverket för strategisk ekonomistyrning
076 893 10 51