Med stöd av

PwC som är landets ledande revisions- och rådgivningsbyrå stöttar IDEELL ARENAs verksamhet på olika sätt.

PwC verkar för utvecklingen av ledarskap och organisation samt främjar forskningen kring detta, vilket ligger väl i linje med IDEELL ARENA:s arbete med dessa frågor. Genom ett aktivt samarbete förstärker PwC IDEELL ARENAs arbete med att öka dialogen mellan forskare och organisationer. Genom sin kompetens på ekonomiområdet, stärks IDEELL ARENA:s roll som en dynamisk kraft för att utveckla ledarskapet i den ideella sektorn.

PwC har en enhet med revisorer och rådgivare som är fokuserade på att tillhandahålla spetskompetens till ideella sektorn. Inom enheten finns samlad kompetens om ideella sektorns speciella regelverk kring redovisning, skatt, revision, juridik och verksamhetsrelaterade frågor, såsom verksamhetsutveckling, governance, riskhantering och intern kontroll.

PwC arrangerar Ideellt Forum tillsammans med IDEELL ARENA och står bakom tävlingen Bästa årsredovisning inom ideella sektorn där IDEELL ARENA sitter med i urvalsjuryn.

Läs mer på PwC:s hemsida