Kravprofil för Ideell Arenas styrgrupp

Inför 2021 års partnerskapsmöte har nomineringskommittén tagit fram följande kravprofil.

För ordförande utgår nomineringskommittén från följande kravprofil:

 • Flerårig erfarenhet av uppdrag som ledande förtroendevald och/ eller tjänsteperson inom den ideella sektorn, men gärna även från offentlig eller privat sektor.
 • Förståelse för och förmåga att leda i idéburen sektors komplexitet och bredd.
 • Brett nätverk i civilsamhälle och övriga samhället.
 • Flerårig erfarenhet av forskning eller samverkan med forskarsamhället.

Nomineringskommitténs utgångspunkt är att föreslå en styrgrupp som i sin helhet möter följande punkter:

 • Bred förankring i idéburen sektor
 • En kombination av anställda och förtroendevalda
 • Kunskap om/erfarenhet av forskning om idéburen sektor
 • En bredd i representationen från Ideell Arenas partnerorganisationer: nya och gamla partners, stora och små organisationer etc.
 • En bredd i erfarenhet, ålder och bakgrund.
 • Balans i styrguppen gällande kön och könsidentitet.

Om uppdraget som styrgruppens ordförande

Ordförandens roll är att, på en strategisk nivå, leda och samordna arbetet i styrgruppen.

Styrgruppen har cirka 4 möten per år à 2 timmar per tillfälle, samt en strategidag. Mötena genomförs i Stockholm. Ordförande har löpande kontakt med verksamhetschef, inklusive förberedelse inför styrgruppsmöten samt avstämning varannan vecka. Utöver detta tillkommer tid för deltagande på Ideell Arenas arrangemang, såsom Partnerskapsmötet och Ledarskapsarenan. Mandattiden är ett år.

Om uppdraget som styrgruppsledamot

Styrgruppens roll är att leda arbetet för Ideell Arena på en strategisk nivå. Styrgruppen ska bestå av mellan 6 och 10  ledamöter samt ordförande. Styrgruppen har 4 möten per år à 2 timmar per tillfälle, samt en strategidag. Mötena genomförs i Stockholm. Därtill kan styrgruppen inom sig bilda arbetsgrupper. Utöver detta tillkommer tid för deltagande på Ideell Arenas arrangemang, såsom Partnerskapsmötet och Ledarskapsarenan.

Om nomineringskommitténs uppdrag

Nomineringskommittén är Ideell Arenas valberedning och har till uppgift att föreslå kandidater till Ideell Arenas styrgrupp inför partnerskapsmötet. Nomineringskommittén består av ordförande samt, 2, 4 eller 6 övriga ledamöter valda av partnerskapsmötet.

Nomineringskommittén har cirka fem möten per år och deltar därtill på något av styrgruppens möten, samt på partnerskapsmötet.

Önskvärd kravprofil för nomineringskommittén:

 • Flerårig erfarenhet av anställning eller förtroendeuppdrag inom idéburen sektor
 • Brett samhällsnätverk
 • Tidigare erfarenhet av valberedningsarbete eller rekrytering
 • Intresse för människor och organisationsutveckling