Nomineringskommitté

Nomineringskommittén är ansvarig för att bereda val till styrgruppen som görs under partnerskapsmötet varje år.

Nomineringskommittén väljs av partnerskapsmötet och består av ordförande samt 2, 4 eller 6 ledamöter.

Vägledande principer för Nomineringskommittén

Kravprofil för styrgruppen år 2021

Nomineringskommitté 2021

Mattias Hjelmberg, ordförande Nomineringskommittén, Riksidrottsförbundet, mattias.hjelmberg@rfsisu.se

Karin Svedberg, KFO, karin.svedberg@kfo.se

Alexander Clemenson, KFUM Sverige, alexander.clemenson@kfum.se