Styrgrupp

På varje partnerskapsmöte, Ideell Arenas årliga beslutsmöte, utses en styrgrupp med syfte att gentemot nätverkets samarbetspartners ansvara för att utvecklingsarbetet, verksamheten och ekonomin drivs på ett sådant sätt att det stämmer överens med samarbetsavtalets intentioner.

Ideell Arenas styrgrupp 2020

Ann-Katrin Persson, ordförande Ideell Arena, Sensus Studieförbund, ann-katrin.persson@sensus.se

Hans-Göran Elo, vice ordförande Ideell Arena, Arbetsgivaralliansenhansgoran.elo@arbetsgivaralliansen.se

Alexandra Hjortswang, Sverok, alexandra.hjortswang@sverok.se

Anna Stenvinkel, ForumCiv, anna.stenvinkel@forumciv.org

Christine Cars-Ingels, Riksförbundet Hjärt-Lung, christine.cars-ingels@hjart-lung.se

Erik Elmgren, Hyresgästföreningen, erik.elmgren@hyresgastforeningen.se

Ewa Holmstedter, We Effect, ewa.holmstedter@weeffect.se

Karin Karlsson, SISU och Riksidrottsförbundetkarin.karlsson@rfsisu.se

Rosaline Marbinah, LSU, Rosaline.Marbinah@lsu.se

Susanna Alexius, Score, susanna.alexius@score.su.se

Åsa Hagelstedt, Djurskyddetasa.hagelstedt@djurskyddet.se