Utgångspunkter och uppdrag

Våra utgångspunkter

  • En stark och levande ideell sektor bidrar till ett öppet och demokratiskt samhälle.
  • För att leda och styra en stark och levande ideell sektor behövs ständig utveckling och användning av ny kunskap.
  • IDEELL ARENA möjliggör utveckling, spridning och användning av kunskap genom partnerskap och samarbete.

Vårt uppdrag

Samarbetet i IDEELL ARENA har till syfte att:

  • Initiera och utveckla högkvalitativa utvecklingsprogram för ledande förtroendevalda och tjänstemän inom den ideella sektorn för att stärka dess ledning och styrning;
  • Främja kunskapsutveckling kring den ideella sektorn och dess ledarskap genom att initiera forsknings- och utvecklingsprojekt och verka för ett ökat samarbete mellan forskare, universitet, högskolor, folkbildning och de ideella organisationerna;
  • Utgöra en mötesplats för erfarenhetsutbyte mellan ledande förtroendevalda och tjänstemän inom ideell sektor.

Samverkan i Ideell Arena bygger på ett gemensamt ansvarstagande för utvecklingsarbetet och en avsikt att genom deltagande dela med sig av sina erfarenheter i programaktiviteterna.