Våra partnersFörmåner som partnerBli partner

Våra partners109 partners

Ideell Arenas partnerorganisationer spänner över en rad sakområden och täcker en betydande del av civilsamhället. Läs mer om våra partners nedan!

Förmåner som partner

Samverkan i Ideell Arena bygger på ett gemensamt ansvarstagande för utvecklingsarbetet och en avsikt att genom deltagande dela med sig av erfarenheter i programaktiviteterna. Genom att bidra med erfarenheter får andra mer kunskap och vice versa.

Ideell Arena har ett litet kansli för att skapa förutsättningar för partners att mötas och för utveckling av verksamheten. Partneravgiften täcker kärn- och utvecklingsverksamheten. Det innebär att vi har möjlighet att erbjuda ett antal mötesplatser men även utveckla egna ledarprogram och mötesplatser, stödja partners i gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt med andra partners och forskare.

Kostnadsfria mötesplatser för partners

  • Generalsekreterar-nätverken (4-6 ggr/år)
  • Ordförandenätverket (4-6 ggr/år)
  • Strategiforum (ca 2 st per år)
  • Ideell Arenas årliga idéseminarium

Avgiftsbelagd verksamhet där partners deltar till ett lägre pris än övriga organisationer:

  • Utvecklingsprogrammet Fenix
  • Ledar- och mentorskapsprogrammet Ung Med Makt
  • LedarskapsArenan
  • FoU-projekt som scenarionkonferens om framtidens engagemang eller framtidens resurser
  • Litteratur; ex Antologierna – Civilsamhället i samhällskontraktet och Civilsamhället i det transnationella rummet samt Förtroendevald
  • Övriga mötesplatser arrangerade efter behov

Partners får också delta i exklusiva nätverk inom ett tiotal områden, till exempel för personalchefer, ekonomichefer och personer som arbetar med strategisk kommunikation.

Här kan du läsa mer om avgifterna för partnerskap i Ideell Arena. Våra stadgar hittar du här.

Vill din organisation bli partner?

Ideell Arena erbjuder en på många sätt unik mötesplats för ledningspersoner i den ideella sektorns organisationer, där du kan bygga nya, viktiga nätverk, ta del av den absoluta forskningsfronten och få stöd i det egna utvecklingsarbetet på hemmaplan. Vi har ett brett kontaktnät med forskare på universitet och högskolor som är intresserade av den ideella sektorns specifika förutsättningar. Vi tror att forskningen kan bidra både till vår egen utveckling men också till att skapa en större förståelse för våra organisationers unika bidrag till och betydelse för samhällsutvecklingen.

Våra utvecklingsprogram, nätverk och mötesplatser är alla utformade för att de ska ligga så nära deltagarnas behov och önskningar som möjligt. I allt vi gör eftersträvar vi en nära dialog med den aktuella målgruppen, oavsett om det är högsta ledningen i allmänhet eller särskilda funktioner som generalsekreterare, förbundsordförande, ekonomichefer, HR-ansvariga eller regionchefer.

Formen är ibland lite oväntad och utmanande, en kreativ plats där passionen utvecklar.

Vi kommer gärna till er under exempelvis ett ledningsgruppsmöte för ett samtal om de möjligheter som partnerskapet innebär för din organisation. Hör av dig till karin.forsberg@ideellarena.se!

Här kan du läsa mer om avgifterna för partnerskap i Ideell Arena.