Partnerskapets arbete fortsätter

Igår hölls Ideell Arenas årliga partnerskapsmöte med tillhörande Idéseminarium. Ett 70-tal personer samlades digitalt för att först samtala på temat Jämlikhetsarbete i ideell sektor. Riksteatern delade med sig av sina erfarenheter av att bedriva ett utvecklingsarbete på området, och Edda Manga, forskare vid Mångkulturellt centrum, tillförde ett idéhistoriskt perspektiv på förändringsarbete för ökad jämlikhet och mångfald.

Under efterföljande partnerskapsmöte blev bland annat kommande verksamhetsårs verksamhetsinriktning godkänd, och tre personer blev nyvalda till styrgruppen: Sergei Muchin, styrelseledamot Riksteatern, Cissi Billgren Askwall, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet, och Iman Djelloul, styrelseledamot LSU.

Ann-Katrin Persson, förbundsrektor på Sensus studieförbund, blev omvald som Ideell Arenas ordförande.
– Vi fortsätter att arbeta efter vår långsiktiga målsättning och den beslutade verksamhetsinriktningen. Vi gör saker vi brukar göra, som Fenix och nätverk. Vi gör också nya saker som ett nytt program för förtroendevalda, Abeona. Vår förhoppning och tro är att det möter behoven i partnerskapet. Den nya styrgruppen är entusiastisk inför verksamhetsåret och jag själv vill tacka för det fortsatta förtroendet att få vara ordförande för Ideell Arena. En förhoppning är att vi under kommande år kan välja när vi ses fysiskt eller digitalt utifrån vad som är bäst för sammanhanget. Vi ses!

Skrivet av Karin Forsberg.