Peter Moilanen

Peter Moilanen är sedan 2019 anställd på studieförbundet NBV och chef för den tankesmedjeliknande verksamheten inom nätverket Narkotikapolitiskt Center, NPC.

Han har erfarenhet av opinionsbildning de senaste 20 åren på strategisk och operativ nivå. Detta sedan han även varit såväl generalsekreterare som alkohol- och narkotikapolitiskt ansvarig på IOGT-NTO samt startat upp organisationens verksamhet i Bryssel.

I nätverket har han varit med i två omgångar med en mellanperiod i GS-nätverket och han har alltid trott på nätverkets kraft att bolla enskilda problem som ofta visar sig innehålla erfarenheter viktiga för hela nätverket. Samtidigt knyts kontakter och band som ger lösningar för mycket annat.