Avsnitt 12 – Civilsamhället i framtidens städer

I samband med det utmanande och framåtblickande seminariet den 17 september – Civilsamhällets ansvar och roll i framtidens städer möter vi Jonas Nygren, förbundschef på Hyresgästföreningen. Jonas och Anna resonerar om varför det är så viktigt för civilsamhället att engagera sig i stadsutveckling och i planeringen av framtidens städer? Vad kan hända om inte civilsamhället engagerar sig och hur kan en ledare och chef underlätta för ett medlemsengagemang i komplexa frågor?

 

Längd: 22:22
Klippning och produktion: Martin Wicklin, Tredje Statsmakten
Projektledare och intervjuare: Anna Magnusson, Bapelsinen för Ideell Arena