Avsnitt 13 – Organisering och ledning av ideella verksamheter 

De senaste sex åren har ett unikt forskningssamarbete mellan praktik och akademi pågått där Ersta Sköndal Bräcke högskola tillsammans med Golfförbundet, Hyresgästföreningen, IOGT-NTO, Riksidrottsförbundet, Röda Korset, Cancerfonden, Vårdförbundet och Lärarförbundet ingår som parter. I samband med att detta samarbete snart avslutas arrangeras, i samarbete med Ideell Arena, den 2 oktober en större konferens där resultat från både avslutade och pågående forskningsprojekt presenteras och diskuteras. Några av de teman som tas upp under konferensen är bland annat innovativ ideell samhällsförändring, utbildning och utveckling i civilsamhället och nya och gamla engagemangsformer.

I denna podd möter vi Johan Hvenmark som är docent och lektor vid Ersta Bräcke Sköndal högskola. I podden berättar Johan bland annat om den forskning som presenteras på konferensen den 2 oktober, men också varför den här typen av forskningssamarbeten är så viktiga, både för akademin men också för praktiken där forskningen kan och bör användas mer för fatta kloka och medvetna beslut.

 


Längd: 31:49
Klippning och produktion: Martin Wicklin, Tredje Statsmakten
Projektledare och intervjuare: Anna Magnusson, Bapelsinen för Ideell Arena

 

Ideell Arena har även träffat Gunnar Håkansson, generalsekreterare på Svenska Golfförbundet, Charlotte Holgersson, lektor och docent i genus, organisation och ledning vid KTH och Ola Segnestam Larsson, ekonomie doktor, forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola och Score, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor. I följande intervjuer berättar de om varför vi i dag behöver tala mycket mer om jämställdheten i ideella organisationer, gränslandet mellan det ideella och kommersiella och akademiska utbildningar om civilsamhället.

Se deras intervjuer här:


Längd: ca 3 min / film
Klippning och produktion: Ideell Arena
Projektledare och intervjuare: Andreas Linderyd för Ideell Arena