Avsnitt 14 – Det mätbara och det omätbara – ett samtal om det samtida mätbarhetssamhället

I anslutning till Ideellt Forum mötte Jonna Bornemark, Ideell Arenas Anna Magnusson för ett mycket intressant samtal. Samtalet handlar om mätandets möjligheter och risker. Vad vinner vi och vad förlorar vi?

Längd: 42:32
Klippning och produktion: Martin Wicklin, Tredje Statsmakten
Projektledare och intervjuare: Anna Magnusson, Bapelsinen för Ideell Arena 

Läs mer om Ideellt Forum, ett samarrangemang mellan Ideell Arena, PwC och Swedbank, där filosofen Jonna Bornemark mötte ledare i civilsamhället.