Avsnitt 18 – Det ideella engagemanget och professionalisering

Det här avsnittet spelades in under Ideell Arenas digitala strategiforum 10 mars 2022, där Roks ordförande Jenny Westerstrand, Svenska simförbundets förbundschef Mikael Jansson och Johan von Essen, forskare vid Marie Cederschiölds högskola, medverkade. Jenny Westerstrand hade tidigare under våren sagt i en intervju i Altinget att ”Anställningarna korrumperar den ideella sektorn. Genom villkorade fasta medel blir man förankrad i samhällets system. Man har köpt oss”. Detta gjorde Ideell Arena nyfikna på att fortsätta ett samtal om hur ideella organisationer påverkas av professionaliseringen i form av ökat antal anställda och inställningen till arvodering av ideella krafter. Hur håller vi som ideella organisationer fast i organisationens idé och uppdrag när omvärlden och dess krav pockar på? Vad kan både anställningar och arvoderingar få för följder, och hur påverkar det struktur och organisation?

Inspelningen börjar precis i slutet av den inledning som Ideell Arenas verksamhetschef Erik Sjöstrand gjorde under seminariet. Inspelningen pausas senare en stund när deltagarna slussas ut i breakout rooms för gruppsamtal, och startas sen igen när den avslutande diskussionen tar vid.

Längd: 1h, 6 minuter
Klippning: Karin Forsberg, Ideell Arena
Samtalsledare: Katarina Gustafsson, Ideell Arena