Avsnitt 6 – Ledarskap, en central byggsten för organisationer

Här kan du lyssna på ett samtal mellan Anna Magnusson, Studieförbundet Vuxenskolan, Scott Taylor, docent i organisationsteori och Ylva Löwenborg, regionchef Sensus Studieförbund. Samtalet kretsar kring varför ledarskap är en sådan central del av vårt sätt att bygga organisationer. Ylva och Anna reflekterar och ger personliga tankar utifrån det Scott berättar om sin forskning och Steve Jobs.

Samtalet är en del av LedarskapsArenan 2016 med tema internationell utblick.