Avsnitt 8 – Organisering på tvären, vilka är vi till för?

I detta avsnitt möter vi Marta Reuter, forskare i statsvetenskap vid Stockholms Universitet samt Stockholm Center for Civil Society Studies och Handelshögskolan i Stockholm och Anna Carlstedt, tidigare ordförande för Röda Korset, IOGT-NTO och Forum, med lång erfarenhet från folkrörelsesverige och nu nationell samordnare av insatser för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism samt forskare på Ersta Sköndal Bräcke högskola.

I samtalet beskrivs den spelplan och de förändringar som sker när både den politiska och den finansiella makten inte längre är kopplade till den nationalstatliga arenan.
I ett samtal om var gränserna ska dras för det  politiska arbetet och i vilken form arbetet ska drivas får vi en bild av vad det innebär att förhålla sig till nationalstaten som arena i ett organisatoriskt sammanhang. Vill vi först och främst värna den form som ligger inbäddad i folkrörelsemodellen och de värden som modellen står för (medlemskap, nära engagemang och demokrati) eller handlar det i första hand om hur vi bäst organiserar oss för att driva de egna frågorna?

Avsnittet är en del av LedarskapsArenan 2017.