Avsnitt 9 – Form och Fråga

 I detta avsnitt får vi ta del av ett samtal som tar sin utgångspunkt i spänningen mellan form och fråga och organiseringen av det svenska civilsamhället utifrån idén om nationalstaten.

I samtalet medverkar Frode Pleym, chef för Greenpeace i Sverige, där formen för organisering sträcker sig bortom den svenska folkrörelsemodellen och den starka kopplingen till nationalstaten. Samtidigt som frågorna Greenpeace driver har ett enormt stöd i Naturskyddsföreningens nationella organisering och lokala engagemang, den traditionella folkrörelsens organisering. Vi får också ta del av Marika Markovits, direktor på Stockholms Stadsmission, tankar om hur organiseringen i städer utmanar nationalstatstanken, och samtidigt formas av och begränsas av idén om en nation. Kopplingen mellan extern finansiering och hur en ny riksorganisation tar form är också en spännande del av de perspektiv Marika lyfter.

Till samtalet bidrar även Abbas Emami, forskare i sociologi vid Södertörns högskola och Filip Wijkström, docent vid Handelshögskolan i Stockholm som beskriver en utveckling där nationalstaten inte är lika självklar längre och där civilsamhället är nationalstatens sista väcktare. Samtalet leds av Erik Wagner, redaktör för tidskriften Kurage.

Avsnittet spelades in under LedarskapsArenan 2017.