Alf Westelius

Alf Westelius 2

Processledare nätverket för strategisk IT och digitalisering

Har lett nätverket för IT-ansvariga sedan millennieskiftet. Är professor i ekonomiska informationssystem (verksamhetsstyrning, verksamhetsutveckling, strategi och utnyttjande av ITs möjligheter). Har som komplement till den akademiska sidan även alltid verkat som konsult. Har dessutom varit aktiv i olika ideella organisationer hela livet. Tror på nätverksidén och ser Ideell arenas nätverk som bra forum för erfarenhetsutbyte mellan ideella organisationer och för impulser från andra typer av verksamheter till ideella. I andra riktningen ger diskussionerna i vårt nätverk och forskning i samverkan med organisationer inom ideell arena idéer och kunskaper att sprida till privata och offentliga organisationer. Och naturligtvis till studenter.