Anna Iwarsson

Processledare nätverket för strategisk verksamhetsutveckling

När det är ett normalläge att leva och leda i förändring ställs nya krav på varje organisation att uppfattas utvecklingsbar. Verksamhetens förmåga att bidra till inkluderande förändringsprocesser prövar både organisationens struktur och dess kultur. Detta är något som vi i nätverket för strategisk verksamhetsutveckling kommer att vilja utforska närmare. Nätverksträffarna kommer därför ha stort fokus på förändringsledarskap i relation till den digitala transformationen, nya uttryck för ideellt engagemang, nya tolkningar av demokratiska processer samt hur man på ett ännu bättre sätt kan möta upp människors efterfrågan av meningsfulla och genuina sammanhang.

Anna Iwarsson är författare till ett antal ledarskapsböcker och rapporter. Anna har en gedigen erfarenhet av strategiskt förbättringsarbete samt som mentor. Hon är idag senior rådgivare till ett antal större organisationer och som ledamot i Riksidrottsstyrelsen och ordförande för Svenska Gymnastikförbundet har hon en betydande roll i och med den förändringsresa som hela idrottsrörelsen just nu är inne i. Anna är leg fysioterapeut och har bland annat arbetat som chefsjukgymnast på Danderyds sjukhus i Stockholm. Under åren 2000-2012 var hon generalsekreterare för IF Friskis&Svettis i nio länder. Under den perioden ökade medlemsantalet från 200 000 till 550 000 medlemmar. Anna gör regelbundna personliga omval och just nu är hennes måtto ”behåll ditt fokus, gå på mål”.