David Falk

Programledare Fenixprogrammet

David Falk är forskare på Handelshögskolan i Stockholm och verksam vid Stockholm Center for Civil Society Studies. Davids forskning fokuserar i huvudsak på styrning och ledning av ideella organisationer. Ett av hans särskilda intressen är organisationer som temporärt eller mer permanent befinner sig i flera fält eller sektorer samtidigt, därför är hybriditet och det organisatoriska gränslandet något som han gärna diskuterar. I grunden är han företagsekonom och han har även medverkat i undervisningen vid Handelshögskolans MBA-utbildning. David har tidigare studerat organisationer som Svenska Turistföreningen, Friskis & Svettis och Svenska kyrkan och är en del i det stora projekt som kartlägger organiseringen i den svenska ideella sektorn och dess utveckling.