Erik Wagner


Processledare nätverket för strategisk kommunikation

Min ideella bakgrund har jag främst inom nykterhetsrörelsen. Som tolvåring gjorde jag inbjudningar till olika kurser och läger på vår hemma-PC och genom åren insåg jag att kommunikation, en organisations verksamhet och ledarskap är saker som flyter ihop och som bär varandra. Jag älskar när man lyckas få allt det där att gå hand i hand.

Jag är utbildad inom medie- och kommunikationsvetenskap och läst ett PR-år på Berghs School och Communication. Efter det har jag jobbat som kommunikationsansvarig inom verksamheter som Sektor3, Överenskommelsen och Coompanion Sverige. Har också jobbat som ansvarig för strategisk utveckling på IOGT-NTO under många år.

Just nu jobbar jag halvtid på Idealistas Förlag och halvtid på Svenska Turistföreningen (med utveckling av demokratisk styrning).

Styrkan med Ideell Arena:s nätverk är att man lär känna andra ”kollegor” och kan få möjlighet att jämföra sin egen organisation och sin egen roll med andra. Det är när vi speglar oss i andra vi ser oss själva. Jag förväntar mig ett öppet och berikande samtal om din organisations strategiska utmaningar och hur ert kommunikationsarbete bär och stöttar ert uppdrag.

Hoppas vi ses på nätverksträffarna!