Fredrik Kron

Processledare nätverket för strategisk verksamhetsutveckling

Fredrik Kron har en lång ledarerfarenhet inom ideell sektor med chefsuppdrag i flera olika fält: mänskliga rättigheter, bistånd, idrott och organisationsutveckling. Han är idag senior rådgivare och konsult med fokus på interim, coaching och processledning.

Fredrik är samhällsvetare med inriktning mot statsvetenskap och mänskliga rättigheter. I början av 2000-talet var Fredrik delaktig i att skapa mötesplatsen Mänskliga rättighetsdagarna samt den akademiska utbildningen i mänskliga rättigheter vid Enskilda högskolan. Han var med att bygga upp den idrottsövergripande utbildningen på Bosön och ett mer kampanjorienterat arbetssätt på Amnesty. 2012-2016 var Fredrik verksamhetschef för Ideell Arena. Att målsätta, pröva nytt och därefter lära är något Fredrik försöker tillämpa på sig själv och utöva i sitt ledarskap och processledning.

Som processledare säger Fredrik om Ideell Arenas nätverk för strategisk verksamhetsutveckling:

– Normalläget i en organisation är allt som oftast ständig rörelse. Önskade och oönskade förändringar sker även bortom vår kontroll. Den som är satt att arbeta med verksamhetsutveckling måste därför både kunna färdas med strömmen men även sitta still för att kunna reflektera och bedöma önskad färdriktning. Nätverket för strategisk verksamhetsutveckling ska kunna erbjuda en reflektionspunkt där individen kan sitta still för att i utbyte med andra, lära och göra nya bedömningar. Lärandet sker via aktuell forskning men lika mycket via nätverksdeltagarnas erfarenheter.  Förändringsprocesser handlar i allmänhet om såväl struktur som kultur och de erfarenheter som Hyresgästföreningen eller Vuxenskolan gjort kan med fördel testas mot Scouterna eller Riksidrottsförbundet.