Katarina Gustafsson

Processledare GS-nätverken och nätverket för kommunikationschefer

Katarina är generalsekreterare på Neuroförbundet och arbetade tidigare på Ideell Arena. Hon har bred och mångårig erfarenhet av strategiskt ledarskap, organisationsutveckling, och processledning av ideella organisationer. Hon har varit engagerad både som förtroendevald och tjänsteperson och är kunnig inom såväl den teoretiska forskningen som praktisk verksamhetsutveckling av den ideella sektorn.