Katarina Gustafsson

Processledare GS-nätverken och nätverket för kommunikationschefer

Katarina har bred och mångårig erfarenhet av strategiskt ledarskap, organisationsutveckling, och processledning av ideella organisationer. Hon har varit engagerad både som förtroendevald och tjänsteperson och är kunnig inom såväl den teoretiska forskningen som praktisk verksamhetsutveckling av den ideella sektorn. Katarina har arbetat länge för Ideell Arena och är idag ansvarig för nätverksverksamheten och utvecklingsprogrammen Fenix och Abeona. Hon leder fyra av Ideell Arenas olika GS-nätverk samt nätverket för kommunikationschefer.